stok akan sentiasa bertambah sekiranya banyak permintaan. 

0 komen: